„Ježíš…odložil svrchní šat…“ Jan 13:3-4

Jan zaznamenal: „Ježíš…vstal od stolu a odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se, pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: ,Pane, ty mi chceš mýt nohy?‘“ (Jan 13:3-6)
Ježíš nečekal, až učedníci učiní první krok, On ho udělal sám. Učil, že pokud chceš sloužit Bohu, musíš dát stranou svůj image, svůj komfort a své záležitosti. A On se zachoval takovým způsobem, na jaký jeho učedníci nikdy nezapomněli. Když si odložil svůj svrchní šat, ukázal jim, že Bůh nemá čas na zvyky či módu. Opravdová služba nedbá na image, jednoduše nerozlišuje. Sám ztělesněný Bůh vyměnil svůj šat za pokoru. Jak ohromující! Ale Petr to nepochopil. Styděl se jen pomyslet na to, že by se Jeho Pán byl ochoten ukázat v tak ponižujícím světle. Proto Ježíš řekl: „Nazýváte mě Mistrem a Pánem…, jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já… Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte“ (Jan 13:13-17). Pokud chceš být požehnaný, nepřidávej se k „duchovních elitářům“, kterým víc záleží na svých proslovech a dávají na odiv své vlastní úspěchy. Odlož stranou všechno, čím se v soukromí chlubíš a obleč si lněné plátno služebníka. Nečekej na ostatní. Někdo u tvého stolu potřebuje začít nový trend. Ať to jsi dnes ty!