Když nedostaneš to, co chceš (1)

„Kéž rostete v milosti…“ 2. Petrova 3:18

Psycholog Henry Cloud se hodně věnuje firemním konzultacím. Občas se ptá vedoucích pracovníků na tuto otázku: „Když se účastníte obchodního školení nebo kurzu, učí vás, jak správně prohrávat?“ Prohra je nevyhnutelnou součástí našeho života. Poskytuje nám neocenitelný náhled na vývoj našeho charakteru. Co bychom dělali, kdybychom

Buď otevřený pro změnu – a usiluj o ni!

„A vytrvalost ať je dovršena skutkem…“ Jakub 1:4

Na poštu se vrátil dopis. Na obálce bylo ručně napsané slovo „zemřel“. Díky přehlédnutí se dopis nedopatřením vrátil zpět na stejnou adresu. Opět se vrátil na poštu s dalším vzkazem: „Stále je mrtev!“ Řekněme si upřímně, většina z nás se brání změně. Toužíme po zlepšení,

Bůh tě tím provede

„…Bůh veškeré útěchy!“ 2. Korintským 1:3

Bůh tě může provést situacemi, o kterých si myslíš, že je nezvládneš nebo že se z nich nikdy nedostaneš. Může tě utěšit na těch nejnepříjemnějších místech, a může ti dát pokoj uprostřed trápení. Než tvůj život skončí, budeš žít, milovat a utrpíš ztráty. Ztráta některých věcí ti

Drž se toho, co víš!

„Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka?“ Římanům 14:4

Náš mozek nemá rád prázdná místa, proto když se setká s otázkou, na kterou nezná odpověď, hledá cokoliv, aby to prázdné místo vyplnil. A protože se řídíme vlastními vjemy, potřebami a předsudky, nejsme vždy objektivní. Nevidíme svá slepá místa a myslíme si, že „víme“,

Modlitba je – úžasná!

„V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.“
Efezským 3:12

Jeden biblický učitel píše: „Četl jsem jednu zajímavou knihu, kterou napsal nevěřící člověk, který se snažil ,zničit‘ křesťanskou víru. I přes jeho nevěru jsem nalezl něco hlubokého na tom, co řekl ohledně modlitby. Modlitbu pojmenoval