„Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem…“ Izaiáš 26:3

Jedno z největších zaslíbení, které se v Bibli nachází, je: „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.“ Komu důvěřuješ, když řešíš problém, Bohu nebo sobě? Potřebuješ žít podle principu: „Udělej vše, co můžeš a zbytek nechej na Bohu.“ Mnoho z nás je toho názoru, že je špatné si užívat, když máme problémy. Vyrůstáme v domnění, že když už nemůžeme dělat nic jiného, můžeme si alespoň dělat starosti, jednat ve stresu a cítit se bídně. Bible k tomu dodává: „V ničem (ani na moment) se nestrachujte…jim je to jasným znamením (naše stálost a nebojácnost)…od Boha“ (Filipským 1:28, přel. z angl.). Tento verš nás učí tomu, že když přichází protivenství (a to přijde), musíme zůstat v pokoji. Satan si pak s námi neví rady, když nás nemůže rozrušit; vytrhli jsme mu z rukou jeho mocnou zbraň. „Jemu bude jasným znamením (naše stálost a nebojácnost)…od Boha.“ To, že si zachováváš pokoj, neznamená, že jsi zproštěn těžkostí, jen necháváš Bohu poslední slovo. Tím, že Mu zcela důvěřuješ, se nestáváš obětí okolností, ostatních lidí, svých vlastních emocí a ani svých omezení.
Někdo zavtipkoval: „V takových chvílích je dobré si pamatovat, že vždycky takové chvíle byly a budou.“ Otázkou tedy není, zdali nesnáze přijdou, ale jak je zvládneš? Pisatel píše Židům: „Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili…“ (Židům 4:3). Když se věci nedaří, řiď se tím, co ti říká Bůh a pak v Něm odpočívej a dívej se, jak pracuje ve tvůj prospěch!