Zacházej se svou zlostí správným způsobem

„Hněváte-li se, nehřešte.“ Efezským 4:26

Auto jednoho muže přestalo jet na křižovatce a vyvolalo chór troubících klaksonů zezadu. Muž vystoupil, klidně šel k autu v řadě za tím svým a řekl: „Omlouvám se, nemohu nastartovat své auto. Pokud to chcete zkusit, já si sednu do vašeho auta a budu troubit na váš klakson!“

Vysoké cedry

„Bude jí dána sláva Libanónu…“ Izaiáš 35:2

Vysoké cedry se vysoko tyčily nad ostatní cedry, které rostly na horách Libanónu. Avšak jejich síla nespočívala v jejich výšce, ale v hloubce jejich kořenů. Říká se, že vysoký cedr se mohl ohnout téměř až k zemi, aniž by se zlomil, a vrátit se do původního

Hučící cedry

„Bude jí dána sláva Libanónu…“ Izaiáš 35:2

Představte si vítr foukající skrze cedry Libanónu a to, jak některé z nich „hučí“ v odpověď. A čím je silnější bouře, tím je krásnější jejich píseň. Těmto cedrům se říkalo hučící cedry. A Bůh si používá hučících cedrů k budování silných církví. Ve Skutcích bylo několik

Topné cedry

„Bude jí dána sláva Libanónu…“ Izaiáš 35:2

Další druh cedru, který Šalomoun použil ke stavbě chrámu, se nazýval topný cedr. Říká se, že pastýři je používali k rozdělávání ohně v noci, protože byly prosáklé olejem a snadno se zapalovaly a hořely dlouho. Jaký obraz.
Bůh shromáždil 120 topných cedrů v horní místnosti

Malé cedry

„Bude jí dána sláva Libanónu…“ Izaiáš 35:2

Šalomoun použil cedry ke stavbě chrámu. Když byla stavba chrámu dokončena, Boží sláva ten chrám naplnila. Podívejme se na čtyři různé druhy cedrů, kterých si Bůh stále používá k budování své církve: malé cedry. Byly používány jako sloupky plotu na ohrady pro ovce. Jeden průvodce vyprávěl