„Zkroušený duch, to je oběť Bohu.“ Žalm 51:17

Neznáme vždycky důvod našich zkoušek, ale Bůh zjevil Pavlovi důvod jeho „ostnu v těle“. Měl ho chránit před tím, aby se „nepovyšoval“ (viz 2. Korintským 12:7). Úspěch může být opojný a opilí lidé nejsou známí tím, že by byli příliš bystří nebo důvěryhodní!
Co se stane, když máte osten v těle? Bolí to. A všechno ostatní pustíte, když jste zaměření na to, abyste ho odstranili. Pavel se třikrát modlil k Bohu, aby odstranil ten osten, ale Bůh měl jiný plán. Víte, Bůh je v nás nejsilnější, když my jsme nejslabší. Když Pavel zjistil, že Boží moc v jeho životě je svázána s ostnem, který ho sužoval, zareagoval: „Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný“ (2. Korintským 12:10). Jinými slovy: „Pokud je to k mému dobru, dopusť to, Pane!“ Pokud máš ve svém životě „ostnatého“ člověka, za kterého se modlíš, abys byl od něj osvobozen a nestalo se to, možná Bůh chce, abys zažil Jeho milost skrze jednání s tím člověkem. Ale nezažiješ ji, dokud se neposuneš od bolesti k chvále. Bible mluví o „oběti chvály Bohu“ (Židům 13:15). Oběť znamená, že něco musí zemřít na něčím oltáři. Takže pokud chceš prožít Boží milost a moc ve svém životě, pak musíš být ochoten zemřít svým zájmům, svému egu a své nezávislosti. Není nic špatného na tom, když prosíš Boha o odstranění svého ostnu. Ale když se tvá modlitba za vysvobození promění v chválu, jsi na dobré cestě k přijetí moci, protože Bůh ti dává milost.