Jakékoliv podnikání…vybudované na moudrém plánování, bude silné…“
Přísloví 24:3 (přel. z angl.)

Co se stane, když nejsi dobře připraven? Věci, o kterých doufáš, že se nestanou, se stanou, a objeví se častěji než věci, o kterých doufáš, že se stanou. Ta dělící čára mezi vítězstvím a ztrátou je příprava! Tenisový šampión Artur Ashe řekl: „Klíčem k vítězství je sebevědomí a klíčem k sebevědomí je příprava.“ Zpívat: „Jestli si něco přeješ pod padající hvězdou,“ nezpůsobí, že se tvoje sny naplní; musíš se připravit.
Říkal sis někdy, co Ježíš dělal během těch promodlených nocí a brzkých jiter před svítáním? Připravoval se! Pokud máš v úmyslu růst, příprava se musí stát tvým způsobem života. Nikdy se nesmíš přestat ptát: „Pane, co chceš, abych dělal? Kolik mě to bude stát času, úsilí a prostředků? Jaké překážky musím překonat?“ Pokud takto zaměříš svou mysl, budeš na správné cestě k naplnění Božího záměru pro svůj život.
Když se zeptali kapitána lodi Queen Mary, jak dlouho to bude trvat, než svou loď zastaví, odpověděl: „O trochu více než jednu míli.“ Potom dodal: „Dobrý kapitán přemýšlí nejméně o jednu míli napřed.“ Tvůj úspěch v jakémkoliv odvážném podnikání je určen tím, jak je to pro tebe důležité, a tvou schopností se na to připravit. The Living Bible to parafrázuje takto: „Jakékoliv podnikání…vybudované na moudrém plánování, bude silné díky zdravému rozumu a bude přinášet úžasný zisk, když bude držet krok se skutečností.“ Alexander Hamilton, jeden ze zakladatelů Spojených států, řekl: „Lidé mi přičítají zásluhy kvůli genialitě, ale všechna genialita, kterou mám, spočívá v tomto: když se objeví nějaká věc, kterou mám zvládnout, podrobně ji prostuduji.“ Takže pokud chceš uspět – dobře se připrav!