„Bude jí dána sláva Libanónu…“ Izaiáš 35:2

Šalomoun použil cedry ke stavbě chrámu. Když byla stavba chrámu dokončena, Boží sláva ten chrám naplnila. Podívejme se na čtyři různé druhy cedrů, kterých si Bůh stále používá k budování své církve: malé cedry. Byly používány jako sloupky plotu na ohrady pro ovce. Jeden průvodce vyprávěl o nákladu malých cedrů, které byly převáženy po silnici plné děr, zatáček a ohybů. I když nebyly spoutané, žádný nevypadl. Jaký obrázek soudržnosti a schopnosti zůstat spolu! Takoví lidé mají to, co je potřeba k přežití jízdy po dírách a vydrží zatáčky a ohyby života. Říká se, že lidé neurčují svou budoucnost, určují své dispozice a jejich dispozice určují jejich budoucnost. Malé cedry mají takovéto dispozice:
a) modlí se. Mluví s Bohem – a pak si udělají čas na naslouchání. „On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci“ (Izaiáš 50:4);
b) čtou Bibli. „Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho…“ (Ezdráš 7:10). Přistupuješ k Božímu Slovu s připraveným srdcem a ochotou poslouchat?
c) svědčí. „Mými svědky jste vy…“ (Izaiáš 43:10). Důvěryhodnost svědectví u soudu určuje, která strana zvítězí. Jak důvěryhodné je tvé svědectví?
d) dávají desátky. „Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky…“ (Přísloví 3:9-10). Řekneš: „Ale když zaplatím své účty, moc mi toho nezbude.“ Bůh chce být na prvním místě ve tvých financích, ne poslední. Když mu dáváš nejdříve, Jeho požehnání se bude bohatě vylévat do každé oblasti tvého života.