„Bude jí dána sláva Libanónu…“ Izaiáš 35:2

Představte si vítr foukající skrze cedry Libanónu a to, jak některé z nich „hučí“ v odpověď. A čím je silnější bouře, tím je krásnější jejich píseň. Těmto cedrům se říkalo hučící cedry. A Bůh si používá hučících cedrů k budování silných církví. Ve Skutcích bylo několik hučících cedrů uvězněno ve vězení ve Filipech, jejich ruce a chodidla byla zamčena v kládách, jejich záda byla zbičována, bylo na ně naloženo opovržení společnosti. Jak na to reagovali? „Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha… Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta“ (Skutky 16:25-26). Jeden starý kazatel řekl: „Bůh byl natolik zaujat jejich chvalami, že si začal podupávat svou velkou nohou. A když si Bůh začne podupávat nohou, máme zemětřesení.“
Chvála láme pouta a otevírá dveře; to je strategie vítězství. Satan se bude snažit zabránit ti v chvalách Boha, protože zná:
a) důležitost chvály. „Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný…“ (Žalm 48:1);
b) uzdravující účinek chvály. Boží odpovědí na „truchlícího ducha“ je „závoj chvály“ (Izaiáš 61:3). Ale jako jakýkoliv závoj, musíš si ho dát na hlavu;
c) moc chvály v dobách krize. Když nepřátelé Izraele byli početnější, Bůj jim řekl, aby postavili pěvecký sbor do čela armády a pochodovali do bitvy. A fungovalo to! „V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům…“ (2. Paralipomenon 20:22). Nečekej s jásotem, až bude po bitvě; jdi do války s Boží chválou na rtech a sleduj, jak On změní tvou situaci.