„…a Písma svědčí o mně.“ Jan 5:39

Zde jsou dva přesvědčivé důvody, proč naplňovat svou mysl Písmem:
1) Kvůli tomu, abys věděl, kdo je Bůh. Jednoho dne se malé dívky ve škole zeptal učitel výtvarné výchovy, co kreslí. „Obrázek Boha,“ odpověděla. Učitel řekl: „Ale nikdo Ho nikdy neviděl.“ Dívka směle odpověděla: „Uvidí Ho, až to dokončím!“ Dokud Ježíš nepřišel, všichni jsme měli jen tušení o Bohu. Potom Ježíš prohlásil: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (Jan 14:9). Pokud chceš vědět, kdo Bůh je, co si myslí a jak jedná, začni trávit více času s Ježíšem.
2) Kvůli tomu, abys věděl, kdo jsi ty. Když Bůh povolal Mojžíše, aby osvobodil Izrael, Mojžíš řekl Bohu dvě věci: a) „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: ,Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?‘… Bůh řekl Mojžíšovi: ,JSEM, KTERÝ JSEM‘“(2. Mojžíšova 3:13-14). Abys zjistil, kdo jsi, musíš vědět, kdo je Bůh; pak budeš důvěryhodný, budeš mít odvahu, směr a cíl; b) „,Ale mám dojem, že mi nebudou věřit.‘ … Hospodin mu řekl: ,Co to máš v ruce?‘ Odpověděl: ,Hůl.‘ Hospodin řekl: ,Hoď ji na zem.‘ Hodil ji na zem a stal se z ní had“ (2. Mojžíšova 4:1-3). Mojžíš už měl to, co potřeboval, jenom si to neuvědomil nebo nevěděl, jak to použít, dokud mu to Bůh neukázal.
Chápeš? Kvůli tomu, abys věděl, kdo jsi ty a kdo je Bůh, se s Ním musíš často setkávat.