„…směřujme k dospělosti.“ Židům 6:1

Když třináctiletý bratr Jamieho zemřel při bruslařské nehodě, jeho matka se zamkla do své ložnice a nevycházela ven. Tehdy se šestiletý Jamie rozhodl nahradit svého bratra a nitky spletité fantazie byly utkány. Stal se posedlým napodobováním bratrových osobních rysů; nosil stejné šaty a naučil se pískat stejně jako on. Stal se matčiným neustálým společníkem a rozhodl se, že zůstat dítětem znamená svobodu od trápení a zodpovědnosti. Jamie pokračoval v odmítání dospělosti a vypadalo to, jakoby se jeho fyzické tělo připojilo ke vzdoru. Když mu bylo sedmnáct, byl sotva pět stop vysoký a v pozdějších letech byly děti mezi jeho nejbližšími přáteli. A není divu, že od šesti let si idealizoval dětství a odmítal dospělost. Ve skutečnosti ten chlapec, který usiloval o věčné mládí jako obranu proti tragédii, nikdy zcela nevyrostl. Místo toho se proslavil vytvořením Země-nezemě, takového nestárnoucího ostrova snů, kde chlapci nikdy nevyrostou. To proto, že z Jamieho se nakonec stal sir James Barrie – autor dětské knihy Petr Pan.
Jaká je zde lekce? Duchovně rosteš, když:
a) máš schopnost a kázeň duchovně se sytit;
b) víš, že ses nenarodil proto, aby ti bylo slouženo, a že jedině službou druhým sloužíš Pánu;
c) chápeš, že tvé pocity jsou nestálé, proto chodíš vírou a stojíš na Božím Slovu;
d) uvědomuješ si, že budeš zkoušen, proto se zavážeš žít podle principů Písma a ne podle lidských nutkání;
e) víš, že skutečné uspokojení pochází pouze z objevování a činění Boží vůle.