„Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš…“ Žalm 32:8

Jon Walkers píše: „Jak je to s odpouštěním ve vztazích, které jsou otravné a nefunkční? Máš v nich zůstat…když ten člověk stále dělá tu stejnou věc? Milovat svého nepřítele neznamená omlouvat jeho chování… V každém otravném vztahu zápasíme o to, abychom odolávali zneužití mírnou, Boží reakcí. To zahrnuje vybudování zdravých hranic, kde jste méně zranitelní vůči zneužití a když vás Bůh k tomu vede, může to znamenat ukončení vztahu (snadněji se to řekne než udělá, když zneužívající je rodič, partner nebo dítě). Skutek odpuštění nevyžaduje, abyste stále přijímali zneužívání a neznamená to, že musíte zůstat v situaci zneužívání. Ježíš ukázal, že odpuštění může být okamžité v tom smyslu, že odpustil těm, kteří ho ukřižovali: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“
Zatímco dospíváme…Bůh nás bude učit neustále odpouštět, dokonce okamžitě. Ale je to proces učení se, proto se neciť vinen, pokud toho nejsi schopen nyní. Spočiň v Boží milosti a dovol mu, aby tě posunul blíže k odpuštění. Možná – pravděpodobně to tak bude – to bude trvat nějaký čas, než plně přijmeš Jeho milost k odpuštění. Bůh v tom může pracovat. Ten první krok může být ten, že Ho necháš obměkčit tvé srdce. Naše srdce mají sklon ztvrdnout v obtížných situacích. Znovu mi dovol zdůraznit, že obměkčení tvého srdce není to stejné jako říci, že je to v pořáku, když se stále necháš zneužívat, nebo že je v pořáku, když zůstáváš v situaci, ve které jsi nebo bys mohl být zneužíván. Odpuštění není totéž jako souhlas s chováním zneužívajícího. Proto vyhledej poradenství a mluv s Bohem. Jeho zaslíbení zní: „ Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš…“