„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Lukáš 23:34

Jeden autor poukazuje na to, že nepřítelem je satan, ne člověk, se kterým jednáte! Ta skutečná bitva je proti silám zla (viz Efezským 6:12). Satan chce, abyste si mysleli, že ve své bitvě jste osamělí a jedná, jako byste byli odděleni od Boha. Ne, „vždyť boj je Hospodinův“ (1. Samuelova 17:47). Je v tom boji s vámi. Tak co byste měli dělat?

1) Modlete se za toho, kdo vás zneužívá. Lidé, kteří neustále zraňují druhé, jsou v otroctví svého vlastního hříchu. I když je to v žádném případě neospravedlňuje, umožňuje vám to pochopit, jak se za ně modlit. Bůh zamýšlel tyto vztahy pro dobro, ale ony jsou podkopány alkoholem, zlostí a jinými podvrhy, kterých si satan používá k tomu, aby zničil vztahy a rodiny. Modlete se za toho, kdo vás zneužívá, aby se stal tím člověkem, kterým ho Bůh zamýšlí mít.

2) Zaujměte pevnou pozici. Možná budete potřebovat podporu skupiny a prostředníka, který bude zprostředkovávat zásah. Boží světlo může proniknout nejhlubší tmou a vnést naději, obnovení a smíření, a když se to stane, je to rychlejší cesta k uzdravení. Nicméně potřebujete zaujmout pevnou pozici a když to bude potřeba, požádejte druhé o pomoc.

3) Ptejte se Boha: „Mám zůstat nebo mám odejít?“ Bylo by naivní si myslet, že zásah podpořený modlitbou najednou změní všechno. Někteří lidé reagují na konfrontaci; někteří jsou obměkčeni Boží láskou. Ale mnozí zůstávají protivní a zneužívají vás, i když jsou konfrontováni v lásce, odpuštění a jsou ponořeni do milosti. Možná budete muset ukončit ten vztah, i když to může být obtížné. Pamatujte na to, že vaší prací není změnit toho člověka a není vaší chybou, když se nezmění, dokonce i když je konfrontován Boží láskou a pravdou.