„Já jsem ta cesta…“ Jan 14:6

Judaismus vidí spasení jako rozhodnutí založené na morálce, které se uskuteční během soudného dne. Hinduismus očekává četná převtělení na cestě duše vesmírem. Buddhismus řídí váš život podle čtyř vznešených pravd a vznešené osmisměrné cesty. Muslimové vděčí za svou cestu Alláhovi skrze pět pilířů víry. Mnoho filozofů považuje život po smrti za skrytý a neznámý „velký skok do tmy“. Někteří lidé dávají dohromady Krista s Mojžíšem, Mohamedem, Konfuciem a jinými duchovními vůdci. Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14:6). Mnozí namítají: „Všechny cesty vedou do nebe.“ Ale jak by mohly? Buddhisté se těší na nirvánu, která je dosažitelná po více než 547 převtěleních.
Křesťané věří v jeden život, jednu smrt a věčnost, kdy se radují z Boha. Humanisté neuznávají stvořitele života. Ježíš tvrdí, že je zdrojem života. Spiritualisté vám čtou z dlaní. Křesťané přijímají radu z Bible. Hinduisté vnímají několikerého a neosobního Boha. Následovníci Krista věří „…že jest jen jeden Bůh“ (1. Korintským 8:4). Každé nekřesťanské náboženství říká: „Ty se můžeš zachránit.“ Ježíš říká: „Moje smrt na kříži tě zachraňuje.“ Ne všechny cesty vedou do Londýna, ne všechny lodi plují do Austrálie a ne všechny lety končí v Římě. Ne každá cesta vede k Bohu. Ježíš vybudoval úplnou a jedinečnou cestu, která nezahrnuje sebespasení. Vyčistil jedinečný a úzký průchod, který není komplikován lidským úsilím. Nabízí nám jedinečné pozvání, ve kterém On pracuje a my důvěřujeme, On umírá a my žijeme, On zve a my věříme. „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal“ (Jan 6:29).