„Vidění…přijde zcela jistě…“ Abakuk 2:3

Překážky ti nemohou ukrást tvůj sen bez tvého dovolení. Winston Churchill povzbudil rozbombardovanou, sužovanou Británii, když byla téměř poražena, těmito pamětnými slovy: „Nikdy se nevzdávejte! Nikdy se nevzdávejte! Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávejte!“ Překážky jsou nevyhnutelné; přestat s něčím je dobrovolné! Když chodíte ve víře a odmítáte přestat, Bůh zaručuje, že vaše překážky nebudou bránit tomu, aby se vaše vize naplnila. I když byli Izraelci zotročeni, dostali sílu zvítězit nad egyptským úsilím, kterým je chtěli zlomit. V příběhu o jejich přežití a úspěchu se říká: „Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále…“ (2. Mojžíšova 1:12). Pavlův sen o evangelizaci světa narážel na zátarasy na každém rohu. Pevně se chopil věci a prohlásil: „Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi“ (2. Korintským 4:8-9). Josefova cesta na trůn byla dlouhá. Vedla přes zradu, pronásledování a osamění. Jeho sen, který byl stále živý, byl na léta odložen, aniž by se ho Josef vzdal. Nyní byl předsedou vlády Egypta, ospravedlněný v očích kritiků, jeho sen se konečně uskutečnil a on vzpomínal na úžasný způsob, jakým to Bůh uskutečnil: „…neboť řekl: Bůh mne učinil plodným v zemi mého utrpení“ (1. Mojžíšova 41:52). Josef se odmítl vzdát svého snu; to bylo to, co ho udržovalo naživu. Hledal příležitosti ve svých překážkách a Bůh ho učinil plodným, ne tím, že by ho vysvobodil z utrpení, ale tím, že ho podpořil právě tam, „v zemi mého utrpení“. Vaše překážky nemohou zastavit Boha; nedovolte, aby zastavily vás!