Ježíš je ta cesta

„Já jsem ta cesta…“ Jan 14:6

Judaismus vidí spasení jako rozhodnutí založené na morálce, které se uskuteční během soudného dne. Hinduismus očekává četná převtělení na cestě duše vesmírem. Buddhismus řídí váš život podle čtyř vznešených pravd a vznešené osmisměrné cesty. Muslimové vděčí za svou cestu Alláhovi skrze pět pilířů víry. Mnoho filozofů považuje

Docela zajímavý příběh, že?

„…obětovali mu přinesené dary…“ Matouš 2:11

Ve vánočním příběhu se učíme, že:
1) Bůh si použije lidí, které neznáš, k tomu, aby ti požehnal. Mudrci nebyli oddaní Židé ani odevzdaní křesťané, ale perští hvězdáři. Nebuď vybíravý; svazuješ tím Boží ruce. Otevři své srdce a začneš vidět Jeho, jak tě oslovuje skrze ty

Josef

„Její muž Josef byl spravedlivý…“ Matouš 1:19

Josefova role ve vánočním příběhu nás učí dvěma věcem:
1) Bohu záleží na tvém charakteru.
2) Naplňovat Boží vůli není snadné.
Ježíšův pozemský otec byl tesař, který žil v malém městě Nazaret, zapadlém místě na mapě. Proč Josef? Neměl Bůh lepší možnosti? Hlavní

Jsi ten, na kterém se stále ještě pracuje

„Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme!“    1. Janova 3:2

Ten nejspolehlivější způsob, jak ztratit odvahu, je srovnávat se s druhými. Bible říká: „…bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými“ (Galatským 6:4), protože někteří lidé budou vypadat jako když odvádějí lepší práci než ty,

Houževnatí lidé (2)

„Na všech stranách jsme tísněni…“ 2. Korintským 4:8

Dvě další vlastnosti, které mají houževnatí lidé společné, jsou tyto:
1) Dovolí, aby bolest urychlila jejich růst. Když fotografka Linda Joy Montgomery na vrcholu své kariéry zjistila, že bude slepá, vnitřní hlas řekl: „Toto není konec; to je začátek.“ Začala psát poezii, objevila své