Láska k lidem

„…milujte se navzájem…“ Jan 15:12 (přel.z angl.)

Láska k lidem je jen povrchní pojem, dokud neděláme těchto pět věcí:

1) Lidé jsou nejistí; dejte jim jistotu. Za jejich fasádou leží vzpomínky na bolestivou minulost a strach z toho, co je potká příště. Řekněte jim, že Bůh říká: „Nikdy

Myslete vážně to, co říkáte (2)

„Vaše ,ano’ ať je vždy ,ano’ a ,ne’ ať je ,ne’…“ Jakub 5:12

Říkat, co si myslíte, je jen začátek. Dalším krokem je myslet vážně to, co říkáte. Když to řeknete, držte se toho. Pokud to nemáte v úmyslu, neříkejte to. Ostatní učíme zacházet s námi tak, jak zacházíme my s

Myslete vážně to, co říkáte (1)

„Vaše ,ano’ ať je vždy ,ano’ a ,ne’ ať je ,ne’…“ Jakub 5:12

Vzpomínáte si, když vám někdo řekl, co si myslí? Možná se vám to nelíbilo, ale pochopili jste, co tím myslí a věděli jste, že to myslí vážně. Slovo „chladný“ znamenalo něco mezi teplým a studeným, a kdybyste řekli

Pokuste se vyhýbat rozepřím

„Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou…“ 1. Mojžíšova 13:8

Když pastviny, které sdíleli, byly už příliš malé pro jejich stáda, Abraham řekl svému synovci Lotovi. „Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou…vždyť jsme muži bratři“ (1. Mojžíšova 13:8). Z tohoto příběhu se můžeme naučit dvě důležité lekce:

„Činění dobra“

„Neodpírej dobrodiní…“ Přísloví 3:27

Dan Clark vzpomíná na to, jak v době, kdy dospíval, stál jednou se svým otcem ve frontě na lístky do cirkusu. Okamžitě si všimli chudé rodiny, která stála před nimi. Rodiče se drželi za ruce. Měli osm dětí, všechny asi ve věku do dvanácti let. Domyslel si,