Žít podle „pravidla víry“

„Ve víře zemřeli ti všichni…“ Židům 11:13

Bible říká: „Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli…“ (Židům 11:13). Lidé víry očekávají na to, co Bůh zaslíbil, ať už zakusí jejich naplnění nebo ne. „Jak můžu věřit v zaslíbení, které nevidím naplněné?“

Zastav a naslouchej Bohu

„Musím zastavit a podívat se…“ 2. Mojžíšova 3:3 (přel. z angl.)

Mojžíš dělal svou každodenní práci pastýře, když uviděl hořící keř, právě takový, jakých viděl dříve stovky. Jen tentokrát ten keř hořel Boží přítomností. Mojžíš řekl: „Musím zastavit a podívat se…“ V tomto okamžiku vše záviselo na jeho ochotě přerušit denní

Nemůžete se sami zachránit!

„…není to z vás, je to Boží dar…“ Efezským 2:9

Když se vás plavčík snaží zachránit, je chybou pokoušet se mu pomoci. Ze začátku to nevypadá jako problém; koneckonců obvykle povzbuzujeme lidi, aby si pomáhali sami. Ale když sebou mlátíte v hluboké vodě, snadno se unavíte a rychleji se potopíte; také

Uvažujete, že to vzdáte? Ne!

„…buďte pevní…“ 1. Korintským 15:58

George Frideric Handel byl hudebním fenoménem. V 21 letech byl klávesovým virtuózem. Když začal skládat, stal se známým a brzy byl jmenován kapelníkem kurfiřta Hannoveru (později anglického krále Jiřího I.). Když se Handel přestěhoval do Anglie, jeho věhlas rostl. Ve čtyřiceti letech byl uznávaný po celém světě. Ale

Příliš dokonalí pro své vlastní dobro (2)

„Zasvěť dítě do cesty, kterou má jít…“ Přísloví 22:6 (přel. z angl.)

Slova „cesta, kterou má jít“ znamenají „cestu nejlépe pasující k povaze, schopnostem a Bohem dané osobnosti vašeho dítěte“. Perfekcionalismus porušuje tyto charakteristiky a podněcuje vaše dítě být něčím, čím by být nemělo, ve snaze získat ocenění. Abyste pomohli svým dětem toto