„…není to z vás, je to Boží dar…“ Efezským 2:9

Když se vás plavčík snaží zachránit, je chybou pokoušet se mu pomoci. Ze začátku to nevypadá jako problém; koneckonců obvykle povzbuzujeme lidi, aby si pomáhali sami. Ale když sebou mlátíte v hluboké vodě, snadno se unavíte a rychleji se potopíte; také s sebou dolů stáhnete i ostatní. Proto vám plavčík řekne, abyste přestali zápasit a důvěřovali mu. Pochopte toto: Bůh nepotřebuje vaši pomoc, aby vás zachránil!

Bible říká: „Vzal náš hřích…a učinil nás živými v Kristu. Učinil tak sám, bez naší pomoci… Vše, co máme dělat, je Mu důvěřovat… Je to Boží dar od začátku do konce! Nehrajeme hlavní roli. Pokud bychom hráli, chodili bychom a chválili se, že jsme to celé dokázali my!“ (Efezským 2:4-9, přel. z angl.). Když se Nikodém přišel pobavit s Ježíšem o spasení, myslel si, že mu Ježíš řekne, aby se řídil určitými náboženskými doktrínami a vykonával je. Co tento přední náboženský vedoucí nepochopil, byla všezahrnující povaha spasení; že si nemůžeme získat Boží přijetí. Na Něj nezapůsobí naše dobré skutky; v Jeho očích „…naše nejlepší snaha je poskvrněným hadrem…“ (Izaiáš 64:6, přel. z angl.) Je to pokořující myšlenka!

Robert Lowry napsal: „Nic nemůže odčinit hřích; nic než krev Ježíše. Nic z toho dobrého, co jsem učinil; nic než krev Ježíše. Ó vzácný je ten proud, který mě vybělí jak sníh. Neznám jiný pramen; nic než krev Ježíše.“ Pavel píše: „…Boží milost…je dar…“ (Římanům 3:24, přel. z angl.). A Bůh vám ji dnes nabízí. Přijmete ji?