„Vaše ,ano’ ať je vždy ,ano’ a ,ne’ ať je ,ne’…“ Jakub 5:12

Vzpomínáte si, když vám někdo řekl, co si myslí? Možná se vám to nelíbilo, ale pochopili jste, co tím myslí a věděli jste, že to myslí vážně. Slovo „chladný“ znamenalo něco mezi teplým a studeným, a kdybyste řekli „zatraceně dobrý“, někdo se by se zeptal, který z těch dvou významů máte na mysli. Zdá se, jako by přímá řeč odešla tou samou cestou jako kůň s kočárem. Bible nám říká, „ať vaše ,ano’ je ,ano’ a vaše ,ne’ ať je ,ne’“. Jinými slovy mysli vážně to, co říkáš, a říkej, co si myslíš. Když to neděláme, poškozujeme vztahy. Bráníme se říkat „ne“, nebo říkáme „ano“, aniž bychom to tak chtěli, ze strachu z odmítnutí. A jaké jsou následky?

1) Žijeme se stresem, zlobou nebo odporem kvůli pocitu, že nás druzí zneužívají.

2) Náš život je svázaný na obou stranách a cítíme se být lapeni tím, že nevíme kterou cestou jít: „Pokud řeknu ne, budeš na mě naštvaný; pokud to neřeknu, budu naštvaný na sebe i na tebe!“ A tak se zasekneme ve vlastní pasti.

3) Ten druhý nikdy nebude vědět, jak se skutečně cítíme, nebo nebude rozumět, proč jednáme tak, jak jednáme. Dokud neřeknete, co cítíte, nikdy od druhých nedostanete to, co potřebujete. Lidé se nezmění, dokud vy nezměníte to, jak na ně působíte.

4) Oběť z vás dělá vaše rozhodnutí vyhýbat se tomu, čeho se bojíte, ne slova nebo skutky druhých lidí.

5) Stáváte se součástí problému, když vydáváte druhým tu moc, kterou vám Bůh dal k tomu, abyste určovali vlastní směr a nastavovali vlastní hranice. Tak začněte říkat to, co si myslíte, ať je to „ano“ nebo „ne“!