„…milujte se navzájem…“ Jan 15:12 (přel.z angl.)

Láska k lidem je jen povrchní pojem, dokud neděláme těchto pět věcí:

1) Lidé jsou nejistí; dejte jim jistotu. Za jejich fasádou leží vzpomínky na bolestivou minulost a strach z toho, co je potká příště. Řekněte jim, že Bůh říká: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“ (Židům 13:5). Když už nefunguje nic jiného, pak Boží Slovo ano.

2) Lidé se potřebují cítit neobyčejní; učiňte jim kompliment. Udělejte to, když to nejméně čekají a bude zřejmé, že nečekáte nic nazpět. Mary Kay Ash, zakladatelka velké kosmetické společnosti v USA, řekla: „Každý má neviditelné znamení, které mu visí na krku a říká: ‚Učiňte mě důležitým!‘“ Všimněte si, jak často nám Boží Slovo říká, jak moc nás Bůh miluje, jak jsme vzácní a jaké plány pro nás má.

3) Lidé vyhlížejí lepší zítřek; dejte jim naději. Dejte jim vědět, že když dáte Boha do středu svého života, vaše budoucnost může být lepší než vaše minulost. „Ve dnech, kdy se dotazoval Hospodina, provázel ho Bůh zdarem“ (2. Paralipomenon 26:5).

4) Lidé potřebují být pochopeni; naslouchejte jim. Potíž je v tom, že to zabere více času, než jsme ochotni dát. Ve spěchu z nás vypadne nějaká rada a rychle už zas ženeme dál; ale tak to nefunguje. Než mohou být lidé „spraveni“, musí cítit, že jsou pochopeni.

5) Lidé potřebují vzory; buďte jimi. Pavel řekl Korintským: „Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova“ (1. Korintským 11:1). Příliš často si neuvědomujeme, jaký příklad dáváme, a jaký dojem vytváříme. Ať se vám to libí nebo ne, to, co děláme nebo neděláme, ovlivňuje druhé. To, co zanecháte za sebou, když odejdete z tohoto světa, bude váš vliv.