„Slož účty ze svého správcovství…“ Lukáš 16:2

Předmět „vlastnictví“ je hlavním bodem v pochopení biblického správcovství. Správce nevlastní majetek, který spravuje, takže potřebuje zacházet s věcmi se zřetelem na uspokojení svého šéfa, majitele. Dnes je nám to proti srsti. Myslíme si: „Můj čas je jen můj. Mé schopnosti jsou jen mé, a budu je používat k růstu své kariéry, protože jsem to já, kdo těžce pracoval na jejich rozvinutí. Toto je moje věc, kterou jsem si koupil a zaplatil za ni.“ Bible říká: „Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal?“ (1. Korintským 4:7). Každá dobrá věc, kterou máš, je darem od Boha; pokus se mít to stále na mysli!

Jako moudrý investor dělá dobrý správce tři věci:

1) Dívá se do budoucna. Odmítá se nechat ovlivnit nebo odradit těmi, kteří „rozfofrují“ vše, co mají, na okamžitých potěšeních a kteří žijí jen pro daný okamžik.

2) Je disciplinovaný a trpělivý. Zůstává pevným během vzestupů a pádů v životě a chápe, že „neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas“ (Galatským 6:9).

3) Riskuje ve prospěch svého šéfa. Neriskuje bláznivě, ale promodleně a s pečlivým zvážením. Žádný investor si nemůže být naprosto jistý, že jeho finanční budoucnost se nezhroutí, pokud se stane něco drastického. Ale zde je rozdíl. Když následujeme Boží plán pro naše životy, tak i když ztratíme něco z toho tady na zemi, stále můžeme získat mnohem více v nebi.