„Slávou starých mužů je…moudrost a zkušenost.“ Přísloví 20:29 (přel. z angl.)

Bible říká: „Slávou starých mužů je…moudrost a zkušenost,“ proto poslouchejte! Jeden starý muž nám říká slova, podle kterých bychom měli žít: „Čas má způsob, jak tě přistihnout v nestřeženém okamžiku. Vypadá to jako včera, kdy jsem byl mladý, právě ženatý a investující do svého nového života. Kde jsou ty roky? Vím, že jsem je všechny prožil, a mám tušení toho, jaké to tenkrát bylo…mé naděje a sny. Ale je to tady…zima mého života… Jak jsem se sem dostal tak rychle? Vzpomínám si, jak jsem viděl starší lidi a myslel jsem si, že zima je tak daleko, že jsem to nemohl pochopit, ani si to představit. Ale tady to je…moji přátelé jsou v důchodě a šedivějí…pohybují se pomaleji… Vidím velké změny. Pamatuji na to, jak byli mladí a plní energie, teď jsme ti staří hoši, o kterých jsme si mysleli, že se jimi nikdy nestaneme.

Každý den zjišťuji, že osprchovat se je opravdový cíl a zdřímnutí si není už odměna, je to nutnost, jinak usnu tam, kde sedím! Jsem nepřipravený na bolesti, na ztrátu síly a schopnosti dělat věci, které jsem si přál udělat, ale neudělal. Zima je zde a já si nejsem jist, jak dlouho bude trvat. Pokud tam ještě nejsi, dovol mi připomenout ti, že přijde rychleji, než si myslíš. Čehokoliv chceš dosáhnout ve svém životě…udělej to dnes. Neodkládej to, protože si nikdy nemůžeš být jistý, jestli toto není tvá zima. Neexistuje žádná záruka, že ještě uvidíš všechna roční období života, proto řekni všechny věci, které chceš, aby si tví milovaní pamatovali. Tvůj život je dar od Boha a to, jak ho žiješ, je tvůj dar Jemu a následujícím generacím.“