„Josefovy principy“

„Bůh mi dal zapomenout…“ 1. Mojžíšova 41:51

Josefovi bylo třicet, když se stal správcem Egypta. Bylo mu sedmnáct, když byl prodán do otroctví. Po třináct let se potýkal s bolestí a zmatkem, udržoval svůj charakter a dodržoval svůj závazek vůči Bohu a připustil, aby ho jeho zkoušky přivedly k vítězství. Nemůžeš

Nikdy nepřestávej růst

„…běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu…“ Filipským 3:14

Pavel píše: „…nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: …běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu…“ (Filipským 3:13-14). Je to inspirující, když se vedoucí sdílí se svými úspěchy. Ale někdy nám více pomůže, když se s námi sdílí se

Být připraven

„Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.“ Lukáš 12:35

Bůh může postupovat tak rychle, že v jednom dni se cítíš, jako by se ve tvém životě odpoutalo celé peklo a den poté, jako bys byl posazen na nebeská místa. A v obou případech „…je to Bůh, který ve vás působí…“ (Filipským

Pracuj na svém vnitřním já (3)

„…vnitřně se den ze dne obnovujeme.“ 2. Korintským 4:16

Buď vděčný za svoje vnější „já“. Smiř se s ním. Raduj se z jeho silných stránek. Přijmi jeho omezení. Nech ho pilně pracovat. Buď šťastný, když je povýšeno. Ale pamatuj, že chřadne. Na druhé straně tvé vnitřní „já“ je schopno slávy, jakou si nedokážeš

Pracuj na svém vnitřním já (2)

„…vnitřně se den ze dne obnovujeme.“ 2. Korintským 4:16

Jednoho dne poslal Bůh proroka Samuela, aby našel někoho, kdo se měl stát příštím králem Izraele. Samuel viděl jednoho impozantně vypadajícího člověka a pomyslel si: „To musí být on.“ Bůh má jiná měřítka: „Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se