„…vylévej před ním své srdce!“ Žalm 62:8

Zde je pět klíčů k tomu, jak se vzpamatovat ze ztráty:

1) Proraz si cestu skrze zármutek. Emoce, jako jsou strach, zlost, starost, deprese, nelibost, bezmoc a zármutek, jsou normální. Není dobré je potlačovat nebo popírat, že existují. Bůh nás stvořil tak, abychom cítili; neočekává, že budeme jednat jako šťastní, když truchlíme. „Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni“ (Matouš 5:4). Buď poctivý vůči Bohu. „…vylévej před ním své srdce!“ (Žalm 62:8) a On tě utěší.

2) Přijmi pomoc. Je chybou se izolovat v období dozvuků tragédie. My všichni potřebujeme povzbuzení a podporu druhých. Jsme povoláni k tomu, abychom nesli břemena jedni druhých. „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův“ (Galatským 6:2).

3) Zvol si správnou reakci. Když si zvolíš hořkost, ubližuješ sám sobě a zavřeš si dveře ke štěstí, protože nemůžeš být najednou šťastný i zahořklý. Během nedávných ničivých požárů v Kalifornii se vyskytly oběti, které řekly: „Ztratili jsme všechno a jsme smutní, ale budeme společně pracovat jako rodina a budeme stavět znovu.“ Jiní řekli: „Můj život je u konce! Nemůžu pokračovat…nikdy se z toho nezotavím.“ Můžeš si vybrat, jestli se odrazíš a vrátíš se.

4) Buď si vědom toho, že tvoje radost přichází od Boha. Neexistuje žádný vzájemný vztah mezi tvými okolnostmi a tvou radostí. Radost přichází zevnitř; je založena na tom, komu důvěřuješ, ne na tom, co vidíš a jak se cítíš.

5) Soustřeď se na to, co ti zbylo, ne na to, co jsi ztratil. Udělej si seznam dobrých věcí ve svém životě a děkuj Bohu za to, co stále máš. Není možné žít vděk a beznaděj zároveň.