„Vstanu, půjdu k svému otci…“ Lukáš 15:18

Nic se pro marnotratného syna nezměnilo, dokud neřekl: „Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: ,Otče, zhřešil jsem…‘“ (Lukáš 15:18). Příběh o něm končí dobře; tvůj příběh může také skončit dobře, ale musíš udělat následující:

1) Rozhodni se převzít kontrolu nad svým životem před tím, než to udělají okolnosti nebo jiní lidé. Řešení začíná u tebe. Nový partner, nová práce nebo nový dům nenapraví to, co je špatně, pokud příčina spočívá ve tvých postojích a jednání. Můžeš mít 101 výmluv, proč jsou věci ve tvém životě takto právě teď, ale co jsi ochoten udělat, aby se to změnilo? Otec marnotratného syna ho nevyzvedl a nedonesl domů, syn musel jít po vlastních nohách.

2) Postav se skutečnosti takové, jaká je, ne takové, jaká si myslíš, že by měla být, nebo takové, jakou si přeješ, aby byla. Marnotratný syn musel zjistit, že ta pravidla, proti kterým se bouřil doma, byla nezbytná pro jeho štěstí, že všechna ta zábava, o které si myslel, že tam na něj čeká někde venku, nečekala, a musel si uvědomit své chyby a napravit je před tím, než mohl dát svůj život znovu do pořádku. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem své úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu…“ (Izaiáš 55:7). Bůh zasáhne, ale pouze tehdy, když budeš jednat dle principu poctivosti, otevřenosti a ochoty.

3) Jednej nyní, dokud můžeš. Zákon evoluce sice říká, že věci se vyvíjejí a zlepšují samy o sobě. Není to ale pravda, určité věci ponechané a nenapravené se zhorší, ne zlepší. Je to tak, ať se to týče tvého zdraví, tvého manželství, tvých dětí, tvých financí nebo tvého chození s Bohem. Proto se postav skutečnosti a jednej, dokud můžeš.