„To je ta cesta, jděte po ní.“ Izaiáš 30:21

James Michener říkal, že měl souseda, jehož strom přestal plodit jablka, proto zatloukl rezivé hřebíky kolem dokola kmene. Ten rok měl největší úrodu jablek. Řekl: „Zatlučení těchto hřebíků byl šok, který měl připomenout stromu, že jeho prací je plodit jablka.“ Možná nevědecké; ale fungovalo to! Michener vysvětlil, že voperování bypassu, operace kyčlí a zápas se závratí byly hřebíky, které Bůh zatloukl do kmene jeho života. Upoutalo to jeho pozornost! Uvědomil si, že nebude žít věčně, začal jednat a během pěti let napsal jedenáct knih; včetně bestsellerů.

„Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná…později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti…“ (Židům 12:11). Verdell Davis říká: „Existují věci, se kterými bychom mohli a měli něco udělat. Například ztráta materiálního pohodlí nás přivede k tomu, abychom zjednodušili naše životy. Klinická deprese nás může vést k tomu, abychom vyhledali pomoc a může vést k tomu, abychom žili zdravěji a ve zdravějších vztazích. Ztráta zaměstnání, které jsme dělali dobře, nám může pomoci odhalit dary a talenty, o nichž jsme nevěděli. Ztráta fyzických schopností nás může vést k tomu, abychom rozvíjeli jiné způsoby výkonu, jež obohatí všechny, kteří nám přijdou do cesty.“ Herold Sala dodává: „Podívejme se tomu do tváře, když jsou do nás zatlučeny rezivé hřebíky, všimneme si toho a naše životy se stanou plodnými. Hřebíky jsou napomenutím k tomu, abychom se pustili do práce, která je před námi. Otcova láska dovolí úderu kladiva, aby nás pohánělo k dovršení plné míry Jeho vůle.“ Takže když tě Bůh zavolá, aby ses probudil, a řekne ti: „To je ta cesta, jdi po ní,“ dávej pozor!