„Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ Matouš 6:24

Buďme upřímní. Pro většinu z nás je materialismus hlavní Boží sok. Ale je možné být od toho čím dál svobodnější. Spisovatel John Ortberg píše: „Někdy, když mluvím, zkusím malé cvičení v sesazování modly z trůnu. Požádám lidi, aby si vyndali peněženky… Vypadá to jako kus kůže; ale je to vlastně chrám 21. století. Většina lidí v našich dnech věří, že jejich možnost prožít štěstí je přímo spojena s obsahem této malé schránky. Tam žije bůh mamonu. Dáváme tomuto malému kousku kůže nad sebou moc, aby nám dal pocit bezpečí, úspěchu a hodnoty. Je pro nás velmi těžké vzdát se kontroly nad tímto malým kouskem kůže.

Skutečně otázka zní: kdo vládne? Ovládáš to ty, nebo to drží tebe? Proto jako malý dětský krok kapitulace žádám lidi, aby svou peněženku dali vedle sebe. V tomto okamžiku míra pozornosti v místnosti vzroste. Potom oznámím, že uděláme sbírku. Povzbudím lidi, aby dávali s extravagantní štědrostí, kterou vždycky chtěli projevit. Peněženky v tomto okamžiku letí rychle zpět k původním vlastníkům. Potom je vyzvu, aby dnes vyhlásili ,Den dostatku‘. To, co mám teď – můj domov, moje práce, moje vlastnictví, moje rodina, můj životní styl – to stačí. Budu hledat jiný a lepší druh bohatství, než omezené získávání. Potom řeknu publiku: ,Zakroužkujte dnešek ve svém kalendáři. Ode dneška je váš závod se sousedem u konce. Soused vítězí, ale vy také!‘“