„…plni Ducha zpívejte…“ Efezským 5:19

Nové narození nevylučuje automaticky starou přirozenost. Žijeme v tělech, která jsou náchylná k hříchu, proto musíme zůstat naplněni Božím Duchem. Pavel říká: „Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost“ (Galatským 5:16). Pak nám dává důvěrně známou ilustraci: „A neopíjejte se vínem…ale plni Ducha zpívejte…“ (Efezským 5:18-19). Všimněte si:

1) Pavel mluví o přenechání vlády nad našimi životy Božímu Duchu. Když je někdo opilý, říkáme, že je „pod vlivem“.

2) Pavlovo prohlášení je příkazem. „Žijte z moci Božího Ducha…“ Neřekl: „Jestli chcete,“ nebo: „To by bylo dobré.“ Ne, pokud chcete dělat radost Bohu, musíte být neustále naplněni Jeho Duchem.

3) To se týká každého věřícího. Občas se na někoho podíváme a řekneme: „Ten tolik miluje Ježíše; proč nemůžu být také takový?“ Můžeš být takový. Rozdíl je v tom, že ten druhý je naplněný Duchem, rozdíl není v tom, že on má něco, co ty nemáš.

4) Ty sám sebe nemůžeš naplnit. Stejně tak, jak je to s tvým autem, pravidelně musíš jezdit k benzínové pumpě. „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Matouš 5:6). Jsi hladový? Jsi žíznivý?

5) Je to pokračující děj. Nemůžeš neustále jezdit autem na jednu nádrž benzínu; musíš se stále vracet ke zdroji. Naplnění Duchem je dynamická zkušenost z okamžiku na okamžik. Proč to tak je? Protože žijeme ve světě, který nás duchovně vyčerpává a zápasíme s podstatou tělesnosti, která usiluje o to, abychom byli poraženi. Proto „…plni Ducha zpívejte…“ (Efezským 5:19).