„A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět…“ Zachariáš 4:10

D. L. Moody se stal Božím mluvčím a člověkem, který proměňoval národy. Ale kdybys ho potkal, když byl mladší, ani by tě nenapadlo, že je to možné. I když vyrostl v církvi, byl duchovně omezený. Když se přestěhoval do Bostonu, začal navštěvovat církev, která kázala na základě Bible. V dubnu 1855 přišel učitel nedělní školy do obchodu s obuví, kde Moody pracoval, a vedl ho ke Kristu. O měsíc později, když Moody požádal o členství v té církvi, bylo očividné, že o Bibli nic nevěděl.

Jeden z jeho učitelů nedělní školy později napsal: „Nikdy jsem nepotkal nikoho, u koho vypadalo méně pravděpodobně, že by se stal křesťanem s jasnými a zřetelnými názory, a ještě méně to vypadalo, že by mohl být nějak veřejně prospěšný.“ Proto ho požádali, aby rok studoval Bibli. Během pohovoru s členským výborem, který se uskutečnil o rok později, se jeho odpovědi jenom mírně zlepšily. Byl málo sečtělý a používal hroznou gramatiku. Nikdo ve sborovém výboru si nemyslel, že by si ho Bůh kdy použil. Ale mýlili se. A lidé, kteří říkají, že nikdy nedosáhneš ničeho pro Boha, se také mýlí.

Každý dub začíná jako žalud. Ježíš začal ve stáji, ale nezůstal tam. David byl pastýř s prakem, ale stal se největším králem Izraele. Josef byl vězeň, ale stal se premiérem. Pochop to: jsi semeno schopné přinášet úrodu pro Boha. Proto vezmi všechno, co máš a všechno, kým jsi, vlož to do Božích rukou a buď ochoten začít v malém.