„Ovoce Božího Ducha…“ Galatským 5:22-23

Všimni si tří věcí, které se týkají ovoce:

1) Ovoce je viditelné. Vzpomínáš si na učební metodu „ukaž a vysvětli“ ze školy? Jakub píše: „Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích“ (Jakubův 2:18). Nestačí „odříkat dobré představení“, musíš ho „žít“ před druhými každý den.

2) Ovoce vyjadřuje charakter stromu, na kterém roste. Pokud je to jabloň, porostou na ní jablka. Čím více podřizuješ svůj život Kristu, tím více se stáváš takovým, jaký je On.

3) Ovoce vždy roste pro užitek někoho jiného. Nikdy neuvidíš ovoce, jak pojídá samo sebe, ani ho neuslyšíš, jak říká: „Nechci, aby mě někdo utrhnul.“ Dobré ovoce vyvolává něčí hlad a touhu natáhnout se po něm. Duch Svatý chce skrze tebe přinášet ovoce, aby druzí mohli být syceni a živeni. Na druhé straně všechny skutky těla jsou sobecké. Tělo říká: „Přivádíš mě k šílenství. Nejsem šťastný. Máš to, co já chci. Dráždíš mě.“

Ale ovoce Ducha je zaměřeno na Krista a na druhé. Pavel vyjmenovává devět různých druhů duchovního ovoce: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. A všechno toto ovoce pochází z jednoho stromu. Tento strom může plodit všechno, co potřebuješ pro každou oblast tvého života. Nemusíš chodit k Duchu Svatému pro pokoj a někam jinam pro lásku. Ani nemusíš chodit k Duchu Svatému pro trpělivost a někam jinam pro sebeovládání. To všechno je na tom duchovním stromu. Takže přinášíš ovoce?