„Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo…” Jozue 6:1

Bible říká: „Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo; nikdo nevycházel ani nevcházel“ (Jozue 6:1). Už jsi někdy slyšel o „syndromu Jericha“? Je to situace, kdy jsi dočasně citově omezen. Obáváš se vycházet ze sebe ven anebo vpustit kohokoliv dovnitř. Vybudoval sis zeď, abys nemohl být znovu zraněn. Dávej si pozor, protože ta zeď může uvěznit tebe a všechny ve tvém životě. Můžeš se oženit nebo provdat v Jerichu, říci slib, mít na sobě šaty, vyměnit si prstýnky, jet na líbánky a mít stále postavenou zeď. A tak si můžeš například myslet: „Když odejde, jsem připravena. Mám bankovní účet, o kterém jsem mu neřekla. Mám záložní plán pro případ, že toto nebude fungovat.“ Ježíš řekl: „Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce…“ (Matouš 19:5). Ale jak se můžeš připojit, pokud jsi nedosažitelná kvůli zdi hořkosti, strachu a nedůvěry? „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí…nepočítá křivdy…láska vytrvá“ (1. Korintským 13:4-8). Láska nefunguje, když žiješ podle filozofie „hledej to nejlepší, ale očekávej to nejhorší“. Je čas na vymítání duchů! Musíš vyhnat duchy včerejška, pokud chceš mít naději na skutečnou společnou budoucnost. Odpuštění v situaci, kdy jsi hluboce zraněna, je jedna z nejobtížnějších věcí, které kdy budeš dělat, ale musíš odpustit a odpouštět stále znovu až do okamžiku, kdy tě zlost nekontroluje. „Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: ,Pane, kolikrát mám odpustit svému bratrovi, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?‘ Ježíš mu odpověděl: ,Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát‘“ (Matouš 18:21-22). Přestaň procvičovat svou minulost a dej to Pánu. On je ten, kdo boří zdi, obnovuje komunikaci, uzdravuje sebeúctu zlomených srdcí a zlomené vztahy. Když Ho necháš, pomůže ti žít a milovat znovu.