„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil…“ Lukáš 24:32

Mobilní telefony, laptopy, přenosné počítače a elektronické organizéry se mohou stát našimi otrokáři. Potřebujeme se zastavit a zeptat se sami sebe: „Může mě Bůh přerušit? Může získat mou pozornost ještě před katastrofou?“ Některé tvé zkušenosti s Bohem prožiješ tehdy, kdy budeš velmi zaneprázdněn něčím jiným. Proto se modli, abys byl dost citlivý na to, aby sis uvědomil, že je to Bůh, a abys odpověděl raději Jemu než tlaku kolem sebe. Pokud se rozhodneš hnát se za svým vlastním časovým rozvrhem místo za Božím, nebuď překvapený, až narazíš do cihlové zdi a nakonec se budeš ptát: „Co bylo špatně?“ Odpověď zní: neudělal sis čas na Boha!
Podívej se na Marii a Martu, když Ježíš navštívil jejich domov v Betánii. Marta se zaměřila na vaření večeře po Něj; Marie nasávala každé slovo, které On řekl. Obojí je potřebné, ale když je zapotřebí vybrat si z těch dvou, Pán si vždy vybere toho, kdo sedí u Jeho nohou v uctívání a učí se od Něj. Poslechni si slova dvou lidí, kteří se právě setkali s Kristem na cestě do Emaus, což se událo po Jeho vzkříšení, ale oni Ho nepoznali: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil…?“ (Lukáš 24:32). Bůh ti může dát řešení nebo strategii „na cestě“, což může být řešením problému, který na tebe čeká v práci. Může tě zbavit stresu, takže jistě projdeš testem ve škole. Může ti dát směr pro budoucnost, zatímco vykonáváš pozemské práce kolem domu. To, co On požaduje, je, abys byl na Něj citlivý, abys Mu byl k dispozici a abys reagoval.