„…nežiji už já, ale žije ve mně Kristus…“ Galatským 2:20

Když se lidé naučili plout po mořích a řídit se hvězdami, otevřel se jim celý nový svět. Všeobecným rčením v těch dnech bylo: „Ten, kdo je otrokem kompasu, si užívá svobody otevřeného moře.“ Zcela se odevzdej Kristu, bude kompasem ve tvém životě. Raď se s Ním o každém kroku, který děláš. Nech Ho stanovit tvoji cestu a On tě povede na místa svobody a naplnění, o kterých jsi nikdy nevěděl, že existují. Buď ochoten říci tak jako Pavel: „…nežiji už já, ale žije ve mně Kristus…“ (Galatským 2:20).
Jednoho večera Toscanini, slavný italský dirigent, dirigoval Philadelphský symfonický orchestr, který hrál Beethovenovu Devátou symfonii, skladbu velmi obtížnou k dirigování. Hudba byla tak velkolepá, že obecenstvo tleskalo vestoje deset minut. Toscanini se ukláněl znovu a znovu. Otočil se k orchestru; ten se poklonil. Obecenstvo pokračovalo v tleskání a v provolávání slávy. Nakonec se Toscanini otočil zády k obecenstvu, mluvil pouze k orchestru a řekl: „Dámy a pánové, já jsem nic, vy jste nic, Beethoven je všechno!“
C. S. Lewis napsal: „Milovat a obdivovat všechno kolem sebe znamená udělat jeden krok pryč od naprostého duchovního krachu; nicméně nebude se nám dařit, dokud milujeme a obdivujeme cokoliv víc, než milujeme a obdivujeme Boha.“ Proto dnes poklekni u Ježíšových nohou a řekni: „Já jsem nic; Ty jsi všechno. Zde jsou mé dary, mé zdroje a moje sny. Pokládám je ke Tvým nohám. Všechny Ti je dávám, nic si nedržím stranou.“