„…protože Hospodin…je Bůh žárlivě milující.“ 2. Mojžíšova 34:14

Bůh je žárlivý na cokoliv, co zaujímá Jeho místo ve tvém životě, především na „vztahové modly“. Řekneš: „Co to je?“ To je lež, která tě přesvědčí, že tvé štěstí závisí na jiném člověku. Když hledáš u někoho jiného než u Boha bezpečí, smysl, hodnotu a spokojenost – všechny ty věci, které On ochotně poskytuje – žárlí. Proto strhni dolů tu modlu! Ano, je těžké nemít s kým sdílet svůj život, nebo ke komu se vrátit domů. Ale když Bůh chce, abys slyšel Jeho hlas, občas umlčí všechno ostatní. Vypadá to, že jsi sám ze tohoho důvodu? Ne protože by tě nikdo neměl rád, ale protože tě Bůh přitahuje na místo hlubší důvěrnosti se sebou samým? „Jak to mám vědět?“ zeptáš se.
Jozue byl sám, když mu Bůh dal plán, jak porazit Jericho. Jan byl sám na ostrově Patmos, když se nebe otevřelo a on napsal knihu Zjevení. Bible říká: „Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil“ (1. Mojžíšova 32:24). Tehdy Bůh změnil jeho jméno z Jákoba, což znamená „úskočný“, na Izrael, což znamená Boží princ. Když nevíš, kdo jsi, necháš se snadno někým pohltit ve snaze najít svou hodnotu a naplnění. Myslíš si, že ho potřebuješ k tomu, aby ses radoval z toho, kdo jsi. Ne. Dovol Bohu, aby ti řekl, kdo jsi. Koneckonců, kdo tě zná lépe? Jediný způsob, jak zjistit svou skutečnou identitu, je být sám s Bohem!