„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce…“ Žalm 139:23

Dr. David Jeremiah říká: „Když jsi nemocný, podle fyzických příznaků víš, že něco není v pořádku. Tzv. „ já-virus“ má také varovné příznaky, jako třeba zrcadlóza: posedlost svým vzhledem. Penězokok: dávání desátků se zatnutými pěstmi, srovnávání své hodnoty se svým čistým jměním a přehnané utrácení za osobní věci. Já-šéfóza: trvání na tom, že budeš věci dělat svým způsobem. Suverenitida: přehnaný názor o své důležitosti a smysl pro subjektivní právo. Vítězóza: snaha každého přetrumfnout.“ Žalmista se modlil: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce…“ (Žalm 139:23).
K. P. Yohannan říká: „Když jste spolu jen Bůh a ty, jsi schopnější čelit své pýše a svým hříchům. S kýmkoliv jiným o tom ale diskutujeme, snažíme se vypadat úžasně a usmíváme se. Před Bohem stojíme tváří v tvář sobě samým, dochází k drhnutí, čištění a ničení té falešnosti.“
Léčba „já-viru“ vyžaduje:

1) Posílení duchovního imunitního systému Písmem: „Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste…unikli zhoubě“ (2. Petrova 1:4).

2) Modlitbu: „…ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží…bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7).

3) Čisté svědomí: „Svůj hřích jsem před tebou přiznal… A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj“ (Žalm 32:5).

4) Společenství: „Nezanedbávejte společná shromáždění…ale napomínejte se…“ (Židům10:25).

5) Službu: „Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží…tak, aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista“ (2. Petrova 4:10-11).

6) Vztahy: vybírej si přátele opatrně a vyhýbej se přenašečům „já-viru“. „Zlostná nálada je infekční – nenakaz se“ (Přísloví 22:25, přel. z angl.).

7) Dávání: „Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven“ (Přísloví 11:25).