Nedopřejte místa ďáblu

„…a nedopřejte místa ďáblu.“ Efezským 4:27

Když chtěl (bývalý) pastor Adrian Rogers přilákat ptáky do své zahrady, soused mu řekl: „Pokud vytvoříte správné prostředí, oni přiletí.“ Tak koupil ten správný druh krmení, správný druh ptačí budky, posadil ji na správný druh tyče a radoval se z hoštění různých ptáků. Rogers poukázal na to,

Střež své srdce

„Dbejte na to…ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé“
(Židům 12:15).

Fráze „dbejte na to“ pochází z řeckého slova episkopos, což znamená dohlížet na něco, kontrolovat a opravovat (je to také původ slova „biskup“). Takže jsi ten, kdo kontroluje své srdce. Každý den musíš sledovat, řídit a opravovat

Ježíš je ta jediná cesta

„Pojďte ke mně všichni…a učte se ode mne…“ Matouš 11:28-29

Představ si, že jsi dítě, které studuje astronomii. Čteš o první misi na Měsíc a začneš klást učitelce všechny možné otázky ohledně cestování do vesmíru. „Jaké je to na Měsíci?” Učitelka odpoví: „No, tuším…,“ nebo „myslím si, že…,“ či „možná…“ Nikdy tam nebyla.

Jak překonat svou minulost (2)

„Hle, všecko tvořím nové.“ Zjevení 21:5

Tvá minulost může být buď oprátkou kolem tvého krku nebo větrem ve tvých křídlech. Proto přijmi to, co se stalo. Pokud tak neučiníš, jenom tím všechno znovu obživuješ. Když Helen Roseveare pracovala jako misionářka v Kongu, byla brutálně znásilněna. Píše o tom a říká: „Musím se sama

Jak překonat svou minulost (1)

„Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.” Izaiáš 51:11

Všichni máme za sebou kapitoly, které bychom si přáli přepsat. Dr. Harold Bloomfield říká: „Nevyléčená emocionální bolest působí spoušť ve tvém imunitním systému, ve funkci srdce, ve funkci hormonů a v jiných fyzických funkcích. Musíme se smířit se svou minulostí,