„Musím konat skutky toho, který mě poslal…“ Jan 9:4

Biblické slovo pro nadšení je „horlivost“. Bez ní může být život celkem šedivý. Všechno „musíme“ dělat a není nic, co „chceme“ nebo „chceme a musíme“ dělat. Horlivost tě udržuje v chodu tehdy, když ostatní přestanou. Pronese tě těmi nejtěžšími časy a dodá ti energii, kterou jsi ani nevěděl, že máš. Nic ji nemůže nahradit. Například příležitost to nemůže udělat. Příležitost může otevřít dveře, ale bez horlivosti nevyužiješ většiny příležitostí a nenaplníš své určení. Howard Hendrich řekl: „Nepoložíš živá vejce pod mrtvé slepice.“ Tak je to s příležitostmi u lidí bez horlivosti. Znalost nemůže nahradit horlivost.
Někteří američtí prezidenti mají pověst jako ti nejelegantnější. A někteří z nejlepších, jako byl Abraham Lincoln, měli velmi malé formální vzdělání. Životopis ti může otevřít dveře, ale dál tě nedostane. Talent také nenahradí horlivost. Na světě existuje mnoho lidí s velkým přirozeným talentem, kteří nikdy nedosáhnou osobního nebo profesionálního úspěchu. Talent je jako peníze; roste pouze tehdy, když ho zapřáhneš do práce. A nakonec, ostatní to nemohou udělat. Nikdy nebudeš úspěšný bez pomoci druhých, ale pouhý fakt, že jsi obklopen těmi správnými lidmi, nezaručuje úspěch. Tým, který nemá srdce, neuspěje. Horlivost je to, co působí změnu. A jedno z tajemství, které souvisí s horlivostí, je vědomí, že Bůh tě skutečně povolal a obdaroval k tomu, abys udělal určitou věc. Ježíš řekl: „Musím konat skutky toho, který mě poslal…“ Tento druh horlivosti se nedá naučit, ten se musí uchopit, takže pokud ti dnes chybí, prožívej více času s Ježíšem.