„Neboť moudrost dává Hospodin…“ Přísloví 2:6

Na rozdíl od toho, co jsi možná slyšel, zkušenost není ten nejlepší učitel – vyhodnocená zkušenost je ten nejlepší učitel! Každý má nějaké zkušenosti; záleží na tom, co s těmi svými uděláš. Všichni začínáme své životy jako prázdné poznámkové bloky. Každý den máme možnost zaznamenávat nové zkušenosti; s každou stránkou získáváme více porozumění. V ideálním případě v našem poznámkovém bloku postupem času přibývají postřehy. Ale ne všichni využíváme svých poznámkových bloků nejlepším způsobem. Někteří z nás je nechávají zavřené; málokdy si něco poznamenáme. Jiní plní stránky, ale nikdy si neudělají čas si je přečíst. Zamysli se nad tím a buď moudřejší.
Jenom někteří z nás si zaznamenávají své zkušenosti, zabývají se jimi a přemýšlí o nich. Přemýšlení se změní v proniknutí do podstaty věci, takže zkušenost nejen prožijeme, ale poučíme se z ní. Všichni známe lidi s velkým poznáním, ale malým porozuměním. Mají možnosti, ale neznají význam ničeho. V čem je problém? Jejich životní zkušenost postrádá přemýšlení a hodnocení. Když uplyne čtvrt století, nezískají pětadvacetiletou zkušenost, získají jednoletou zkušenost pětadvacetkrát!
Abys v životě zvítězil, musíš proměnit svou zkušenost v moudrost. Proto zpomal. Moudrost je posbírána během času, ne přes noc. Potom pohlédni dolů. Poklad je tam, ale ty ho musíš vykopat. A konečně, poklekni. Ano, poklekni na kolena a mluv s Bohem, protože „moudrost dává Hospodin“.