„Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Obklop se jí, vyvýší tě…“    Přísloví 4:7-8

Pokud jde o zkušenosti, všichni jich prožíváme více, než jsme schopni pochopit. Baseballový hráč Earl Wilson řekl: „Zkušenost ti umožňuje poznat chybu, když ji uděláš znovu.“ Postavme se tomu čelem – v našich životech se toho děje příliš mnoho na to, abychom to byli schopni pochopit. Ať jsme jakkoliv chytří, naše porozumění nikdy nedohoní naši zkušenost. Takže musíme co nejlépe využít to, čemu rozumíme. Na konci každého dne bychom se měli zeptat: „Co jsem se dnes naučil?“ Náš postoj vůči neplánovaným a nepříjemným zkušenostem určuje náš růst.
Steve Penny, ředitel S4 Leadership Network v Austrálii, si povšimnul: „Život je plný nepředvídaných oklik. Přicházejí situace, které jako by zcela přetínaly naše plány. Nauč se proměňovat své okliky v něco radostného. Jednej s nimi jako s mimořádnými výpravami a poznávacími zájezdy. Nebojuj s nimi, nebo nikdy nezjistíš jejich účel. Raduj se z těch okamžiků a celkem brzy se vrátíš zpět do kolejí, pravděpodobně moudřejší a silnější díky té malé oklice.”
Nedostatek zkušeností je nákladný. Naše největší neznalost nespočívá v tom, co se ještě máme naučit, ale v tom, jak málo skutečně víme. Harry Golden poznamenal: „Arogance mladých je přímým důsledkem nedostatečné znalosti následků. Když krocan každý den chtivě přichází k farmářovi, který mu hází zrní, nedělá nic špatného; jenom mu nikdy nikdo neřekl o Dni díkůvzdání.“ Nemůžeš se vyhnout dělání chyb, ale můžeš je omezit, růst skrze ně a nedělat stále stejné chyby.