Přetrvávající hněv

„Odlož hněv…ať se nedopustíš zlého …“ Žalm 37:8

V novinovém článku Válečné smrtící zbytky ohrožují Evropany z roku 1994 píše Christopher Bruns, reportér Associated Press: „Bomby z 2. světové války stále v Evropě zabíjejí. Náhodně se objevují; a někdy vybuchnou; na staveništích, v rybářských sítích nebo na plážích padesát let poté, co zbraně

Principy komunikace (2)

„…jak je dobré slovo v pravý čas!“ Přísloví 15:23

Zde jsou tři principy komunikace, které bys měl praktikovat:
1) Princip správného časování. Dr. James Dobson říká: „Láska může vzít za své, když muž a manželka zapomenou, jak spolu mluvit.“ Ale je stejně důležité říkat správnou věc ve správný čas. Pokud je něco,

Principy komunikace (1)

„Čím srdce přetéká, to ústa mluví.“ Matouš 12:34

Nápis pod Okounkem pstruhovým v preparátorově výkladní skříni říkal: „Kdybych byl býval neotvíral pusu, nebyl bych tady!“ Ježíš řekl: „Čím srdce přetéká, to ústa mluví.“ To ve skutečnosti udává tón tvým vztahům. Sedm procent naší komunikace je založeno na jejím obsahu, 38 procent na tónu

Jakým jsi druhem půdy?

„Vyšel rozsévač rozsívat semeno…“ Lukáš 8:5

Semeno Božího Slova je vždycky produktivní. To jediné, co se mění, je půda našich srdcí. V podobenství o rozsévači Ježíš hovoří o různých druzích půdy:
1) Tvrdá půda. V biblických časech vedly kolem farmářských polí udusané stezky. Jakékoliv semeno, které tam spadlo, tam uschlo a zemřelo.

Peníze

„…poněvadž jsi byl věrný…“ Lukáš 19:17

Za peníze si koupíš postel, ale ne spánek, knihy, ale ne mozek, jídlo, ale ne chuť k jídlu, dům, ale ne domov, lék, ale ne zdraví, přepych, ale ne štěstí, image, ale ne charakter, náboženství, ale ne spasení. Řekneš: „Znamená to, že Bůh nechce, abych měl peníze?“