„On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.“   Žalm 91:11

Každé dva týdny šel misionář do města, aby koupil zásobu léků pro malou polní nemocnici, kde sloužil. Během jedné cesty viděl dva muže, jak spolu zápasili na ulici. Jeden byl vážně zraněn, proto misionář zastavil, ošetřil jeho rány a řekl mu o Boží lásce, kterou ho Bůh miluje. Potom směřoval domů; zastavil v džungli, aby se utábořil přes noc. Když navštívil město o dva týdny později, přišel k němu jeden muž; tentýž, kterému pomohl na své předchozí cestě. Ten muž řekl: „Vím, že jsi nesl peníze a léky, proto náš gang šel za tebou až k tvému tábořišti a chtěli jsme tě zabít kvůli penězům a lékům. Ale když jsme se na tebe chystali zaútočit, uviděli jsme dvacet šest ozbrojených strážců kolem tebe.“
Misionář odpověděl: „Ne, to je nemožné; byl jsem sám.“ Ten muž odporoval: „Ale moji kamarádi je viděli také. Počítali jsme je.“ O měsíce později, když misionář vyprávěl ten příběh ve svém domovském sboru, jeden muž ho přerušil: „Kterého dne se to přesně stalo?“ Když misionář určil ten specifický den, muž byl udiven. Řekl: „Přesně té noci, kdy se to stalo v Africe, bylo zde ráno, a já jsem cítil zvláštní naléhání modlit se za tebe. Bylo to tak silné, že jsem zatelefonoval svým kamarádům, aby přišli do sboru a modlili se se mnou. Mohli byste si, prosím, vy všichni, kdo jste se modlili se mnou toho dne, stoupnout? Misionář počítal jednoho po druhém; dvacet šest. Přesný počet těch ozbrojených strážců. Pravda je taková: „On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.“