„Bůh však nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro.“     2. Samuelova 14:14

Otec Adonirama Judsona, služebník sboru, doufal a modlil se za to, aby jeho syn šel v jeho šlépějích, ale Adoniram měl jiné myšlenky. Považoval službu za ztrátu času a talentu. Jako nepokrytý ateista promoval na Providence College (nyní Brown University), kde se setkal s Ernestem (Jacobem) Eamesem, rovněž ateistou, který utvrdil jeho „víru“. Judson cestoval po zemi a žil divoký, bezstarostný život. Jednoho večera zastavil v hostinci, kde jediný volný pokoj byl vedle místnosti umírajícího muže. „Vezmu si ho,“ řekl hostinskému. „Smrt mě neděsí. Jsem ateista.“ Po celou noc slyšel nemocného muže ve vedlejší místnosti, jak sténal a myslel si: „Měl bych za ním jít, ale co mu mám říct?“ Do příštího rána byl ten muž mrtev. „Víte, kdo to byl?“ zeptal se Judson hostinského. Ten odpověděl: „Absolvent Providence College. Mladý muž vašeho věku, jmenoval se Ernest Eames.“ Se slovy „Mrtvý! Ztracený! Ztracený!“, která mu zvonila v uších, se Judson vrátil domů a odevzdal svůj život Kristu. Jako první americký ustanovený zahraniční misionář viděl Bibli přeloženou do barmštiny a spatřil tisíce duší získaných pro Krista. Tento záznam z jeho diáře to všechno vyjadřuje: „Dovol mi pracovat v těchto pouštích; dovol, abych na těchto horách řekl, jak zemřel požehnaný Spasitel za to, aby vykoupil svět z pekla.“
Bible říká: „Bůh však nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro.“ Cítíš Boží táhnutí ve svém srdci? Není snad čas na to, abys přestal utíkat, obrátil se a řekl: „Pane, vracím se domů.“