„…poněvadž jsi byl věrný…“ Lukáš 19:17

Za peníze si koupíš postel, ale ne spánek, knihy, ale ne mozek, jídlo, ale ne chuť k jídlu, dům, ale ne domov, lék, ale ne zdraví, přepych, ale ne štěstí, image, ale ne charakter, náboženství, ale ne spasení. Řekneš: „Znamená to, že Bůh nechce, abych měl peníze?“ Ne, ve skutečnosti ti bude důvěřovat a dá ti více peněz, až předvedeš, že tvá důvěra nespočívá ve tvých penězích, ale v Něm samém (viz 1. Timoteovi 6:17). Bible učí tři věci o penězích:
1) Když se staneš dobrým správcem toho, co máš, Bůh ti svěří více. „…dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl: ,Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.‘ Řekl mu: ,Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy‘“ (Lukáš 19:15-18).
2) Když budeš zaměřený na službu druhým, Bůh ti svěří více. Když se Jób přestal zaměřovat na sebe a začal se modlit za druhé, „Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval“ (Jób 42:10).
3) Když budeš schopen odvrátit se od materiálních věcí k činění Boží vůle, Bůh ti svěří více. Abraham opustil bezpečí svého domova, aby naplnil Boží plán a skončil jako jeden z nejbohatších mužů na světě. Na druhé straně mladý bohatý muž řekl „ne“ k následování Krista, protože cena byla příliš vysoká (viz Marek 10:17-22). Zeptáš se: „Jaká byla ta cena?“ Všechno!