„Vyšel rozsévač rozsívat semeno…“ Lukáš 8:5

Semeno Božího Slova je vždycky produktivní. To jediné, co se mění, je půda našich srdcí. V podobenství o rozsévači Ježíš hovoří o různých druzích půdy:
1) Tvrdá půda. V biblických časech vedly kolem farmářských polí udusané stezky. Jakékoliv semeno, které tam spadlo, tam uschlo a zemřelo. Buď opatrný; když po tobě šlapou a jsi zklamaný, můžeš ztratit cit; můžeš si v sobě vypěstovat tvrdý, neproniknutelný štít, který otevírá dveře satanovi, jenž pak může ukrást semeno Božího Slova ještě před tím, než má šanci vyrůst. Modlitba zabrání tomu, aby se to stalo. „…zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina.“ (Ozeáš 10:12).
2) Mělká půda. V Ježíšových dnech mělo mnoho farmářských pozemků jen několik centimetrů půdy na povrchu skály, takže nebylo z čeho živit kořeny. Jeden biblický učitel píše: „Povrchnost je kletbou doby. Žijeme v době povrchních vztahů, povrchních konverzací a uspěchaných modliteb. Poskakujeme od jedné duchovní aktivity k druhé, aniž bychom měli jakýkoliv skutečný systém kořenů.“
3) Přesycená půda. Takový terén byl zarostlý plevelem. Nebylo tam místo pro cokoliv jiného. K nepořádku dojde tak snadno a je to nebezpečné, protože je to tak lstivé. Už sis někdy všiml, jak často jsi bombardován zárukami, že materiální věci ti přinesou štěstí? Jako ten výrobce aut, který dělal reklamu: „Nemůžeš si koupit štěstí, ale můžeš ho řídit!“ Vzpamatuj se! Udělej rozbor půdy a vyházej plevel ze všeho, co překáží tvému duchovnímu růstu. Až tvé srdce změkne, až se prohloubí tvoje nadšení pro Pána a až tvůj život bude bez nepořádku, pak budeš dobrou půdou, která přináší ovoce pro Boha.