„Čím srdce přetéká, to ústa mluví.“ Matouš 12:34

Nápis pod Okounkem pstruhovým v preparátorově výkladní skříni říkal: „Kdybych byl býval neotvíral pusu, nebyl bych tady!“ Ježíš řekl: „Čím srdce přetéká, to ústa mluví.“ To ve skutečnosti udává tón tvým vztahům. Sedm procent naší komunikace je založeno na jejím obsahu, 38 procent na tónu hlasu a 55 procent na neverbálních signálech, jako je výraz tvého obličeje, způsob, jak sedíš a co děláš se svýma rukama. Spisovatel Mandy Houk říká: „Když se trochu zajímáš o lidské city…projeví se to ve tvé řeči… Když záměrně…plníme svá srdce láskou a úctou…přetéká to do naší řeči.“ Šalomoun řekl: „Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu“ (Přísloví 15:1). Spisovatel Rob Flood nastiňuje dva principy, které pomohly změnit jeho postoj a uzdravit jeho manželství:
1) Princip první reakce. Průběh jakéhokoliv konfliktu je určen tím, kdo reaguje, ne iniciátorem. Když se farizeové dotazovali Ježíše, jejich záměrem obvykle bylo nastražit mu léčku. Ale protože On měl moc určit směr konverzace, „…tak se jim nepodařilo, aby ho před lidmi přistihli v řeči; podivili se jeho odpovědi a umlkli“ (Lukáš 20:26).
2) Princip fyzického doteku. Toto je obtížné aplikovat, když hádka už začala. Takže když víš, že se každým okamžikem dotkneš citlivého místa, může být přínosné držet se navzájem za ruce nebo sedět tak blízko, že se přirozeně dotýkáte. Všiml sis někdy, že je obtížné bojovat s někým, koho se fyzicky dotýkáš? Ale i když dojde k hádce, fyzické oddělení může být viditelným ukazatelem toho, že je čas změnit taktiku a znovu se dát dohromady.