„Odlož hněv…ať se nedopustíš zlého …“ Žalm 37:8

V novinovém článku Válečné smrtící zbytky ohrožují Evropany z roku 1994 píše Christopher Bruns, reportér Associated Press: „Bomby z 2. světové války stále v Evropě zabíjejí. Náhodně se objevují; a někdy vybuchnou; na staveništích, v rybářských sítích nebo na plážích padesát let poté, co zbraně utichly. Jenom ve Francii jsou každý rok objevovány stovky tun výbušnin. Třináct bomb explodovalo ve Francii v roce 1993, zabily 12 lidí a zranily jich 11. ,Ztratil jsem dva své kolegy,‘ řekl Yvon Bouvet, který vede vládní tým zneškodňující výbušniny z 1. a 2. světové války v oblasti Champagne-Ardennes. Nevybuchlé bomby se časem stávají více nebezpečnými. Koroze uvnitř způsobí, že zbraň se stane nestabilní a rozbuška může vybuchnout.“
To, co je pravdivé o nevybuchlých bombách, je také pravdivé o přetrvávajícím hněvu: vybuchne, když to nejméně očekáváš. Hněv není něco, na co bys měl být pyšný, je to něco, za co by ses měl modlit, protože to zraňuje ty, kteří jsou ti nejblíže; působí to ztrátu tvé úcty v očích druhých; zavírá to dveře příležitostem; staví tě to na nebezpečnou půdu vůči Bohu. Udělej si čas a čti Boží Slovo, co říká o přetrvávajícím hněvu: „Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého“ (Žalm 37:8). „Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města“ (Přísloví 16:32). „Prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou“ (Přísloví 19:11).