„Jdi k mravenci, lenochu…opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.“   Přísloví 6:6-8

Roky, kdy vyděláváš peníze, jsou omezené, proto je nepromarni. Pohni s sebou, dokud můžeš!
Někteří křesťané si myslí, že jakákoliv zmínka o penězích je tělesná; výsledkem je, že skončí polapení špatným plánováním a zavádějící duchovností. Pokročilý věk a ztráta příjmu jim ponechají na krku účty, které musejí platit, děti, které se o sebe nedokáží postarat, o to méně jejich stárnoucí rodiče.
Chudoba je tiché vězení, které nepotřebuje žádné zdi a žádná pouta; zamkne nás uvnitř bez jakýchkoliv možností a bez jakékoliv naděje. Ale nemusí to tak být, pokud plánuješ moudře a pokud se budeš držet svého plánu. Bible učí, že máme plánovat použití financí; říká: „Dobrý zanechá dědictví vnukům…“ (Přísloví 13:22). Nedovol nikomu, aby tě přesvědčil, že Bohu vadí, když máš peníze. Nevadí mu to; Jemu vadí, když peníze mají tebe! Bůh plánuje i zajišťuje a očekává, že ty budeš dělat totéž (viz 1. Timoteovi 5:8). Bůh požehná tvému plánu; pokud máš nějaký, kterému On může požehnat. Máš ho? Jedna nemoc nebo jedna nehoda může vyčerpat všechno, co máš. Jedno dlouhodobé zranění může změnit život, jaký žiješ nyní. Pokud jsme se za posledních několik let něco naučili, pak je to toto: zaměstnání končí a firmy se zavírají; akcie ztrácejí hodnotu a banky krachují. To neznamená, že by ses měl vyhýbat plánování, investování nebo práci. Ne, jenom to znamená, že po všem, co jsi udělal vedený moudrostí, nedůvěřuj ničemu jinému než Bohu! On je tvůj opatřovatel, tvůj ochránce a dárce každého dobrého nápadu na získání příjmu, který kdy budeš mít.