Smysl pro úctu

„K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ Izaiáš 40:26

G. K. Chesterton napsal: „Svět nemá nedostatek zázraků, ale nedostatek smyslu pro zázraky.“ Říká se, že kdyby země byla tak malá jako měsíc, její gravitace by nesplňovala naše potřeby. Na druhé straně, kdyby byla tak velká jako Jupiter, její extrémní gravitace

Komu jsi vykazatelný?

„Lépe dvěma než jednomu…“ Kazatel 4:9

Dne 26. února 1995 Barings, nejstarší banka v Británii, oznámila, že směřuje k bankrotu poté, co přišla o téměř miliardu dolarů. Na konci roku 1994 hlavní obchodník banky Barings v Singapurské kanceláři začal hodně sázet na japonský akciový trh Nikkei. Potom přišla pohroma. Dne 23. ledna 1995

Naučit se smát

„Radostné srdce hojí rány…“ Přísloví 17:22

Pokud jsi neustále negativní ve svých názorech, pak je něco špatně. „Je…i čas smát se…“ (Kazatel 3:4). Řekneš: „Právě teď nemohu najít nic, čemu bych se smál.“ Tak si všimni, jak žalmista začíná žalmy 124, 125 a 126: „Kdyby sám Hospodin nebyl při nás…zaživa by nás tehdy

Jaký je tvůj modlitební život?

„Večer, zrána, za poledne lkám a sténám.“ Žalm 55:17

V roce 1965 experti předpověděli, že za dvacet let budeme všichni pracovat dvacet dvě hodiny týdně a půjdeme do důchodu ve čtyřiceti letech, protože počítače budou dělat většinu práce. Tak co experti přehlédli? Touhy! Čím více máme, tím více chceme. V tomto zkaženém světě

Nepřestávej a pokračuj!

„…buďte pevní, nedejte se zviklat…“ 1. Korintským 15:58

Když máš chuť něčeho nechat, tak „nepřestávej a pokračuj“ a objevíš to, čemu běžci říkají „druhý dech“. To je ta síla, která je pohání k cíli a dělá z nich vítěze. Proto Bible říká: „Blahoslavený člověk, který obstojí (vytrvá) ve zkoušce…“ (Jakub 1:12).
Slyšel