„…vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ Izaiáš 40:31

Watchman Nee napsal velmi úspěšnou knihu nazvanou Obyčejný křesťanský život. Proč takový název? Protože pouze tehdy, když chápeš, co je „normální“ v křesťanském životě, tehdy budeš schopen rozeznat období, ve kterém jsi, přesně ohodnotit okolnosti a přizpůsobit se. V jednom okamžiku Pavel vzkřísil muže z mrtvých; jindy píše: „…až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme“ (2. Korintským 1:8).
Bible říká: „Eliáš byl člověk jako my…“ (Jakub 5:17). Jednoho dne svolává oheň z nebe, druhého dne má sebevražedné myšlenky a je v hluboké depresi. Toto nemůžeš použít jako záminku pro duchovní letargii, musíš rozlišovat. Víra nás neosvobozuje od životních období; pouze nás uschopňuje procházet jimi úspěšně. Proto:
1) Pokud jsi letec. Jestliže jsi Bohem požehnán a prožíváš úspěch přesahující tvé přirozené schopnosti, raduj se z toho. Ale vždycky si pamatuj, že tvoje schopnost létat pochází od Boha – ne z tebe. Když na to zapomeneš, spadneš dolů!
2) Pokud jsi běžec. Děkuj Bohu za to, že se stále ještě účastníš závodu. Nesrovnávej se s těmi, kteří létají vysoko, ať neztratíš odvahu, a nesrovnávej se s chodci, abys nezpychl. Pokračuj v běhu a tvůj čas přijde.
3) Pokud jsi chodec. Nepřestávej pokládat jednu nohu před druhou. V některé dny bolest, ztráta odvahy a vyčerpání znemožňují let ve výškách nebo běh; jediné, čeho jsi schopen, je chodit bez mdloby, a i to je dokonce obtížné. To není problém; dovol sám sobě být tam, kde jsi. Bůh si cení i chůze. Pokud to je to nejlepší, co můžeš dělat, tak to stačí!