„Vzpomeňte si na Lotovu ženu!“ Lukáš 17:32

Když učitelka nedělní školy řekla své třídě: „Lotova manželka se otočila a změnila se v solný sloup,“ jedno dítě odpovědělo: „To nic není! Moje maminka včera jela autem domů, otočila se a proměnila se v telefonní sloup!“ Lotova žena se pouze stručně objevuje v jednom oddílu Písma, tak proč Ježíš řekl, abychom na ni pamatovali? Ze dvou důvodů:
1) Investovala svůj život do něčeho, co nemělo žádnou budoucnost. Jan píše: „A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky“ (1. Janova 2:17). Bůh se pokoušel dostat Lotovu ženu ven ze Sodomy, ale ona nebyla schopna dostat Sodomu ze sebe. Když přemýšlela o tom, co opouští, podívala se nazpět a změnila se v mrtvý monument. Když Bůh říká, že je čas se pohnout, tak neváhej! Nebuď takový, jako ti, kteří s Ním kdysi chodili, svědčili svým spolupracovníkům skrze svou práci, dominovali jako zářící světla ve společnosti, ale nyní ochladli a nereagují.
2) Tvá rozhodnutí mají důsledky. Kdyby Lotova žen a nepřestala jít kupředu, byla by na místě, kde by chránila své dcery, když se dostaly do jeskyně. Místo toho se staly oběťmi zneužití a incestu. Než ztratíš své děti, otrávíš své manželství a zničíš svůj život tím, že se odmítneš rozejít se svou minulostí, „vzpomeň na Lotovu ženu“. Nedostala se do bezpečí, ale dostala se do Písma v dostatečné míře na to, aby nás varovala před třemi věcmi: a) samolibostí; b) zapletením se do špatných věcí; c) rozděleným srdcem!